Geri

MİLLİ VALYUTA PUL NİŞANLARININ SAXTALAŞDIRMA ƏLAMƏTLƏRİ

Əksər hallarda 3 mühafizə elementi – su nişanı, mühafizə sapı və holoqram imitasiya edilməklə saxtalaşdırılır.