Geri

PUL NİŞANLARININ SAXTALAŞDIRMA ÜSULLARI

Sadə kompüter avadanlığı vasitəsilə hazırlanan pullar
Kağız pul nişanları əsasən skaner, rəngli printer və kompüterdən istifadə olunmaqla saxtalaşdırılır.
Adi halda
Ultrabənövşəyi işıq altında
Müxtəlif həqiqi pul nişanlarının hissələrindən hazırlanan pullar
UB işıq altında iki hissədən ibarət olan pullar