ƏHALİ

Sistem vasitəsilə əhali pul nişanları, onların dəyişdirilməsi və ekspertizaya göndərilməsi ilə bağlı məlumatlar əldə edə, həqiqiliyi şübhə doğuran pul nişanı barədə məlumatı sorğulaya, eləcə də pul nişanlarının dəyişdirilməsi üçün elektron növbə sisteminə müraciət edərək Mərkəzi Bankda dəyişdirə bilər.

FAYDALI MƏLUMATLAR